Ett riktigt hantverk

Våra inredningar görs helt måttanpassade, inga standardmått får styra. Det viktiga är att utnyttja rummets ytor på ett optimalt sätt och att inredningen går i harmoni med huset. Vi försöker att i möjligaste mån förverkliga era önskningar och idéer. Det är ju kul och tillfredsställande att få sätta sin egen prägel på sin inredning.

Vi har ingen “storproduktion” utan vi är hantverkare, stolta över vårt sätt att arbeta . Vi arbetar alltid i nära samspråk med kunden, vi bollar idéer och löser problem. Du har som kund alltid direkt kontakt med snickeri och produktion.

Vi är måna om att ge en helhetsservice. Hos oss ska du kunna beställa alla övriga detaljer till ditt kök. Vi levererar vitvaror, diskbänkar, vaskar, kranar, bänkskivor i sten eller trä från ett begränsat antal leverantörer som håller den standard som krävs både i kvalité, funktion och design.

Detta är viktigt att veta

När man väljer en inredning i massivt trä måste man vara medveten om att trä till skillnad från spånplatta, melamin och dyl. är ett levande material. Ett levande material påverkas av yttre betingelser så som fukt och torka, det är därför viktigt att hålla en jämn luftfuktighet i rummet. Är huset nybyggt på gjuten platta eller större renoveringsarbeten har ägt rum måste man se till att luftfuktigheten är återställd innan inredningen monteras. Köket är att betrakta som en möbel och är bland det sista som ska in.

Varför då massiv trä?

Jo. vi tycker att det är det enda rätta för en inredning. Det blir en speciell känsla av att något är på riktigt. Med dagens miljötänk känns det bra att välja något beständigt som lever och åldras istället för att inreda med de moderna materialen fyllda av formaldehyd och andra tillsatser. En massiv inredning håller i flera generationer, skador och slitage som uppstår genom åren går lätt att laga.

Som kund måste man ställa sig frågan vad som är viktigast i valet av inredning. Står man inte ut med den eventuella millimeterrörelse som kan förekomma och det naturliga åldrande som trä har, ska man absolut inte välja en inredning i massiv trä. Då ska man kanske istället välja något i “dött” material. Tycker man däremot som vi att fördelarna med äkta trä uppväger dess nackdelar så är man varmt välkommen att kontakta oss för att påbörja planeringsarbetet för inredningen.